Diagnostyka i terapia seksuologiczna

Oferujemy diagnostykę i terapię problemów związanych z seksualnością człowieka, porady w zakresie poprawy zdrowia seksualnego oraz edukację seksualną, a w szczególności:

- Problemów dysfunkcji seksualnych kobiet: bolesne współżycie, pochwica, brak orgazmu, lęk przed współżyciem, osłabienie/utrata pożądania seksualnego,

- Problemów dysfunkcji seksualnych mężczyzn: zaburzenia wzwodu i wytrysku, ból przy stosunku, lęk przed stosunkiem, osłabienie/utrata pożądania seksualnego,

- Problemów z tożsamością płciowej i orientacją,

- Zaburzeń preferencji seksualnych,

- Zaburzeń w rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży,

- Zaburzeń relacji partnerskiej,

- Zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego,

- Uzależnienia od seksu,

- Pomoc psychologiczna z powodu utraty ciąży,

- Pomoc psychologiczna dla osób leczących się z powodu niepłodności,

- Pomoc psychologiczna dla ofiar przestępstw seksualnych,

- Seksualności osób niepełnosprawnych,

- Terapia małżeńska i partnerska zaburzeń seksualnych,

- Edukacji seksualnej.

Używamy plików cookies.Rozumiem Więcej informacji »