Psychoterapia grupowa

jako metoda leczenia ma na celu doprowadzenie do zmian, które pozwolą na usunięcie lub zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych i przeżywanego cierpienia; ma długą, udokumentowaną przeszłość, jako bardzo skuteczna forma psychoterapii. Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją pod tym względem, zwłaszcza, jeśli wsparcie społeczne i uczenie o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia.

Ogromna większość osób, które uczestniczą w terapii grupowej, odnosi z tego istotne korzyści.

Terapia grupowa umożliwia: otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych, poprawę relacji i komunikacji z innymi, szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach, uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom bycia z innymi w grupie i na zewnątrz grupy, zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi, uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny, przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

Psychoterapia grupowa jest prowadzona przez wykwalifikowanych psychoterapeutów z Centrum Pomocy Psychiatrycznej, Neurologicznej i Psychoterapii PSYCHE w Bydgoszczy.

Używamy plików cookies.Rozumiem Więcej informacji »