Psychoterapia rodzin

forma terapii, w której bierze najczęściej cała rodzina; wynika to z założenia, że cała rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują – problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

Psychoterapia rodzinna jest prowadzona przez wykwalifikowanych psychoterapeutów z Centrum Pomocy Psychiatrycznej, Neurologicznej i Psychoterapii PSYCHE w Bydgoszczy.

Lekarze zajmujący się wybranym zagadnieniem:

Używamy plików cookies.Rozumiem Więcej informacji »