Diagnoza psychologiczna

przeprowadzana przez wykwalifikowanego psychologa klinicznego z Centrum PSYCHE w Bydgoszczy

w zależności od celu badania i problemu diagnostycznego, psycholog, stosując odpowiednie metody i dobierając właściwe wystandaryzowane narzędzia (np. testy psychologiczne: psychometryczne, projekcyjne, kliniczne, oceniające funkcje poznawcze z perspektywy neuropsychologicznej, obserwacja wywiad kliniczny, rozmowa), psycholog wykonuje właściwe badania i wdraża procedurę diagnostyczną. Przygotowana opinia dotyczy nieprawidłowości zachowania w różnych sytuacjach życiowych, służy znalezieniu przyczyn oraz określenia stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu zaburzeń.

Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. Wykorzystywane testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej czynności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby w porównaniu z innymi.

Diagnoza jest przeprowadzana przez wykwalifikowanego psychologa klinicznego z naszego Centrum w Bydgoszczy.

Lekarze zajmujący się wybranym zagadnieniem:

Używamy plików cookies.Rozumiem Więcej informacji »